fbpx

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Fitello Catering Dietetyczny o/w Legionowie S.C. z siedzibą w Krakowie, pl. Na Groblach 8/7, 31-101 Kraków, e-mail: dieta@fitello.pl.

2. Dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług wynikających z Regulaminu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

4. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

5.  Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty dotyczą.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8.  Klient wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji w serwisie www.fitello.pl lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Dostawcy.

9.  W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, 
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł


10.  Dane osobowe są również przekazywane firmie obsługującej serwery strony www.fitello.pl, jest to miejsce, gdzie zapisujemy dane. 

11. Szczegółowy skład posiłków i lista alergenów dostępna pod adresem mailowym dieta@fitello.pl

12. Diety zawierające wykluczenia otrzymują naklejkę zgodną ze standardowym menu – nie uwzględniając wykluczenia.

13. Diety specjalne nie zawierają składu poszczególnych posiłków ze względu na fakt, iż są one przygotowywane zgodnie z zaleceniami klienta.